DEĞERLİ DOSTLARIMIZ,

Merak ettiklerinizi hatta aklınıza gelmeyenleri bile bu sayfada bulabilirsiniz. Ekip olarak aklınızda hiçbir şey kalmasın istiyoruz. Bu nedenle Thermal Istanbul Residence fikrini masaya yatırdığımız ilk günden bu yana karşılaştığımız soruları bu sayfada sizin için derledik.

Sorunuzun cevabı bu sayfada yoksa lütfen bize iletin hem size yanıt verelim hem de sayfaya ekleyelim.

Hashimi Group’un web sayfasında bulunan “hakkımızda” bölümünden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. www.hashimi.com.tr
Türk - İslam Aile Anlayışı; Mahremiyete, aile kavramına, ve İslami sosyal yaşam kurallarına göre geliştirilmiş, güven, karşılıklı sevgi-saygı, dürüstlük ve sadakat temellerine dayandırılmış bir yaklaşımdır. Thermal Istanbul Residence projesinde Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı planlanmış havuz ve SPA alanları mevcuttur. Türk - İslam Aile Anlayışına ters düşecek hiçbir öge ve harekete izin verilmeyecektir. Thermal Istanbul Residence projesi alkolsüz Helal işletim sertifikası alacak şekilde planlanmış olup bu sertifikanın kurallarına göre işletilecektir.
Esasen “Zamanlı Mülkiyet” Devre Mülk teriminin doğru kullanım biçimidir ve Mesken nitelikli bir bağımsız bölümün tapu sicilinde belirlenmiş yılın belli zamanlarında hak sahibi tarafından kullanılmasına imkan tanıyan bir müşterek mülkiyet, irtifak hakkıdır. “Zamanlı Mülkiyet” terimi Thermal Istanbul Residence projesi ile birlikte ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte hem bu soru cevap bölümünde hem yasal işlemlerde ve hem de işletme sırasında kanuni bir terim olduğu için "terminus technicus" olarak ( Teknik terim olduğu için ) Zamanlı Mülkiye terimi ile birlikte zaman zaman devre mülk terimini de kullanacağız.
10.06.1985 tarih 3227 Sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu’na Devre Mülk Hakkı İle İlgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun” ülkemizde uygulamanın önünü açmış ve yasal bir zemine oturtmuştur. Kanun Koyucu düzenlemeyi yaparken İngilizce “Time Share” sözcüğünden ve yurt dışındaki düzenlemelerden yola çıkmış ancak konunun esasını oluşturan zaman kavramını terminolojisine dahil etmemiştir. İngilizce zaman ve paylaşmak sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan sözcük bizde devre ve mülk sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle tanımlanmıştır. Teknik olarak mülk sözcüğü, bu hakka bire bir karşılık gelmemekle beraber mülkiyet tanımlamasına yanlış diyemeyiz. Devre sözcüğü ise kuvvetle muhtemeldir ki kamu kurumlarının yaz kamplarında kullanılan ve on beş günlük süreye denk gelen devre veya dönem sözcüğünden yola çıkılarak terime dahil edilmiş ve zamanı ifade etmek için kullanılmıştır. Diğer taraftan Türkçe dilbilgisi kuralları gereği iki cins ismin yalın halleriyle bir araya getirilerek bir isim tamlaması yapılması da olanaklı değildir. Kanun koyucu devre ve mülk sözcüklerini çok kullanmak istemiş olsa da dilbilgisi gereği devre mülk yerine örneğin devresel mülk demeliydi. Bize göre ise kavramın esasını oluşturan olgu zamandır. Tapu siciline kayıtlı zamanda kullanılacak bir mülkiyet hakkı vardır ve bu hakkın en doğru tanımlaması da “Zamanlı Mülkiyet” tir.
Zamanlı Mülkiyet (Devre Mülk) sisteminin ilk uygulaması 1969 yılında Hawaii’de görülmüştür. Buradan Amerika’nın Florida, California, Colorado gibi diğer eyaletlerine, ve bir çok Batı Avrupa ülkesine, bu arada Japonya’ya kadar yayılmıştır. Bugün sözü edilen ülkelerde milyonlarca kişi devre mülk sisteminin verdiği imkanlardan faydalanmaktadır.
Türkiye’de çoğu başarısız çok fazla sayıda Devre Mülk denemesi yapılmıştır. Elbette kabul edilebilir düzeyde faaliyetine devam edenler de vardır. Devre Mülk sistemini bir inşaat pazarlama aracı olarak gören tüm devre mülk sistemleri ise çökmeye mahkûmdur. Onun içindir ki bir devre mülk alırken işletmesinin ne şekilde yapılacağını çok iyi sorgulamanız gerekmektedir. Devre Mülk sisteminde asıl olan işletme devamlılığıdır. Yoksa üç beş dostunuzla bir araya gelip her hangi bir meskeni satın alıp üzerinde devre mülk tesis edebilirsiniz. Thermal Istanbul Residence ise bambaşka bir işletme anlayışıyla Zamanlı Mülkiyet sistemini yürütecek. Bu anlamda Türkiye’de bir ilk olacaktır. Zamanlı Mülkiyet sistemi ile otel işletmesi bu projede bir araya gelmeyecektir. Burası sizin eviniz. Otelden daha kaliteli bir hizmet alacaksınız ama evinizdesiniz.
Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 1985 yılında yapılan düzenleme ile Devre Mülk kavramı ülkemizde yasal zemine oturmuştur. Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir ki bu hakka devre mülk hakkı denir.
Yasalarımıza göre devre mülk hakkı sadece “Mesken” nitelikli gayrimenkuller üzerine tesis edilebilir. Mesken niteliği taşımayan bir gayrimenkul üzerine Devre Mülk hakkı tesis edilemez. Bu durumda “Mesken” nedir sorusuna da cevap vermemiz gerekir ; Arapçadan dilimize girmiş olan meskenin TDK Güncel Sözlüğünde karşılığı, konut, yani İnsanların içinde yaşadıkları ev. O halde bir soru daha karşımıza çıkıyor. Yürürlükteki mevzuatımıza göre bir mesken ( konut ) en az kaç metrekare olabilir? Bu sorunun cevabını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yönetmeliklerinde buluyoruz ve bir meskenin mesken olabilmesi için en az 27.5 metre kare net alana sahip olması gerektiğini öğreniyoruz. Özetlersek ; Devre Mülk hakkı tesisi için ortada bir mesken olması ve o meskenin en az net 27.5 metre kare olması gerekiyor. Thermal Istanbul Residence projemizde meskenlerimiz en az net 43 m2.
Üzerinde Zamanlı Mülkiyet (devre mülk) hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar Zamanlı Mülkiyet(devre mülk) sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan Zamanlı Mülkiyet sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir. Bir diğer ifadeyle Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi sahip olduğunuz Zamanlı Mülkiyet ile ilgili bir tür anayasadır. Hemen her kural bu sözleşme ile belirlenir. Zamanlı Mülkiyet sözleşmesinin tescili sonrası, hak sahibi olanlar bu sözleşmeyi aynen kabul etmiş sayılacaklardır. Thermal Istanbul Residence ’dan bir Zamanlı Mülkiyet hakkı satın almışsanız bu sözleşmenin sureti evraklarınız içerisinde size teslim edilmiştir.
Müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulan Zamanlı Mülkiyet hakkı bir mülkiyet hakkıdır Zamanlı Mülkiyet hakkınıza dair bir tapunuz olacaktır. Bu tapu tıpkı sahip olduğunuz ev veya tarla tapunuz gibi gayrimenkul mülkiyeti demektir. Gayrimenkulünüz üzerinde hangi haklara sahipseniz Zamanlı Mülkiyet tapusu da size prensip olarak aynı hakları verir. Örneğin Satabilir, kiralayabilir, ipotek tesis edebilir veya bağışlayabilirsiniz. Elbette meskeni sadece tapunuzda yazılı tarihlerde kullanabileceksiniz ve Zamanlı Mülkiyet sözleşmesi ile bazı haklara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde Zamanlı Mülkiytet hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir. Zamanlı Mülkiyet tapusunun Tapu Müdürlüğü tarafından verilen diğer tapulardan hiçbir farkı yoktur. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tapusu şeklinde olabilir. En önemli özelliği mesken nitelikli bağımsız bölümün hangi dönem , zaman dilimi için özgülediğinin tapu belgesi üzerinde yazmasıdır.
Yasalarımıza göre 15 günden daha az süreli Devre Mülk Hakkı OLAMAZ. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 58.Maddesi “ Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir.” Hükmünü amirdir. 1 Hafta, 10 Gün, 14 Gün gibi tanımlamalarla Devre Mülk tapusu VERİLEMEZ. Size birileri 15 gün olmayan Devre Mülk hakkından bahsediyorsa bilin ki ortada yasal bir Zamanlı Mülkiyet( devre mülk) hakkı yoktur.
Hem evet hem hayır! THERMAL ISTANBUL Residence yasal koşulları da değerlendirerek her bir bağımsız bölümü 15 günlük 24 devreye ( döneme, özgü zamana ) ayırmıştır. 15 günden daha fazla süreli bir Zamanlı Mülkiyet arzusundaysanız bunun için size 5 günlük ilave yapma şansımız yok. Ancak ikinci bir 15 günlük devre alarak sürenizi, uzatabilirsiniz.
Hayır! Yasalarımıza göre 15 günden daha az süreli Devre mülk Hakkı OLAMAZ.
Zamanlı Mülkiyet süresizdir. İsteseniz de istesek de süreli bir devre mülk satışı yapamayız. Süre sadece Devre Tatil de vardır ve biz devre tatil satmıyoruz.
Zamanlı Mülkiyet, tapunuzda yazılı olan tarihlerde bağımsız bölümü kullanma hakkı vermektedir. Bunun dışındaki kullanımlar için tapunuzda yazılı olan tarihlerin işletme havuzuna devredilmesi ve talep edeceğiniz dönemin müsait olması gerekmektedir.
Devre Mülk bir mülkiyettir ve böyle bakınca hisseli bir mülkiyet olabilir. Ancak piyasada bu durum suiistimal edilerek birbirini tanımayan insanlara müşterek tapular verilerek bir haftalık , beş günlük, üç günlük devre mülk gibi söylemlerde bulunulmaktadır. Hemen belirtelim ki kağıt üzerinde normal gibi gösterilen bu durum devre mülk kavramının ruhuna aykırı ve kanuna karşı hiledir. Hisseli olarak bir gayrimenkulü alırsanız o gayrimenkulün her bir milimetrekaresine müştereken malik olursunuz. Zaten zaman paylaşımlı bir tapu imkanı sunan devre mülk, hisseler oranında tekrar zaman paylaşımına tabi tutulursa -ki uygulamada bunun yapıldığına şahit oluyoruz- Yasal 15 günlük sınırın altında devre mülk tapusu verilmiş olur ki bu durum da her zaman iptale tabidir.
Biz satmıyoruz. Böyle bir pazarlama stratejimiz de yok. Yani, Hayır !
Karı - koca müşterek tapu ister veya aile fertleriniz arasında bir müşterek maliklik yaratmak isterseniz durumu hukukçularımız ile değerlendirir size uygun çözümü üretmeye çalışırız. Burada amaçlanan devre mülk hakkının mahiyeti ve niteliği gereği 15 günlük kullanım hakkının kısaltılmasına yönelik ve kanuna karşı hile teşkil eden işlemlere asla müracaat etmeyeceğimizin bilinmesidir. Özel durumlarda 15 günlük Zamanlı Mülkiyet tapusuna başkaca hiçbir kısıtlama olmaksızın müşterek malik olabilirsiniz.
Zamanlı Mülkiyet sözleşmesi ile devrelerin zamanları belirlenebilir. “Thermal Residence ” projesinde bulunan mesken nitelikli bağımsız bölümlerin her biri 15 günlük 24 zaman dilimine ayrılmıştır. İşte 24 adet 15 günlük dilimin her biri özgülenmiş zaman olarak anılır.
Thermal Istanbul Residence projesinin mevzuata uygunluğu alanında uzman hukukçular tarafından planlanmış ve her aşamasında denetlenmektedir. Belki de bu satırları okurken tapunuz elinizdedir.
Zamanlı Mülkiyet süresizdir. İsteseniz de istesek de süreli bir devre mülk satışı yapamayız. Süre sadece Devre Tatil de vardır ve biz devre tatil satmıyoruz.
Bize +90 212 850 5555 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. info@thermalistanbul.com.tr adresine mail yazarsanız veya www.thermalistanbul.com.tr web sitesi içeriğinde bulunan “bilgi istiyorum” bölümünden bize ulaşırsanız biz sizi ararız. Türkiye ve Avrupa’da Yetkili Satış Temsilcilerimiz ile de iletişime geçebilirsiniz.
Tüm ödemeler istisnasız resmi banka hesaplarına yapılacaktır. Hiçbir şekilde nakit tahsilat sistemimiz yoktur. Bu yönde bir taleple karşılaşırsanız lütfen yerine getirmeyip bizi uyarın.
Thermal Istanbul Residence “Tek Fiyat” ilkesini benimsemiştir. Hiçbir Satış Temsilcisinin belirlenmiş fiyatı değiştirme yetkisi yoktur. Bir alana ikincisi bedava gibi devre mülk sistemi içerisinde kullanılmış promosyonlar satış ve pazarlama politikamız içerisinde yoktur. Size taahhüdümüz şudur ki Sizden sonra satın alan bir başkası, sizin satın aldığınız fiyattan daha düşük bir fiyatla satın alma yapamayacaktır.
Kesinlikle Hayır. HASHIMI GROUP vergi ve harçtan kaçmak için başvurulan bu yöntemi asla kullanmayacaktır. Bu yönde gelecek olan müşteri taleplerinin de asla karşılanmayacağını bilmenizi isteriz.
Yasaların size tanıdığı iade kuralları bizim ve sizin için geçerlidir.
Kesinlikle hayır. Ödeyeceğiniz bedel KDV dahil satış bedelidir.
Hayır. Yasalarımız gereği tapu masrafları alıcı ve satıcı tarafından eşit olarak paylaşılarak ödenir. Siz sadece kendi payınıza düşen bölümü ödeyeceksiniz.
Devre tatilde tapu yoktur. Devre Tatil en az üç yıl süre için ve bu süre zarfında yıl içinde belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için, bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının bedeli karşılığında devrini içeren bir sözleşmeyle kurulan tatil sistemi olarak tanımlanmaktadır. Devre tatil sözleşmesi tüketiciye, tatil konusu taşınmaz üzerinde zamana bölünmüş yararlanmaya yönelik bir alacak hakkı sağlamaktadır. Bu hak şahsi hak niteliğindedir. Tüketici sözleşme konusu taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı gibi her hangi bir ayni hak maliki değildir. Devre tatil bir çeşit peşin satın aldığınız uzun dönemli tatildir. Tapunuz veya her hangi bir mülkiyet hakkınız yoktur. Devre Mülk hakkını ise yukarıda detaylıca izah ettik.
Yönetim plânı ana gayrimenkulün yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçiler hakkındaki detayları ve yönetime ait diğer hususları düzenleyen , bütün malikleri bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi ile birlikte Thermal Istanbul Residence ’ın anayasalarındandır. Thermal Istanbul Residence dan bir Zamanlı Mülkiyet hakkı satın almışsanız bu yönetim planının sureti evraklarınız içerisinde size teslim edilmiştir.
Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesinin iptali için Thermal Istanbul Residence bünyesinde bulunan 144 mesken nitelikli bağımsız bölümde tesis edilmiş 3456 devre mülk hakkı sahibinin oybirliği ile karar vermesi gerekiyor. Yani en azından siz istemezseniz bu mümkün değil.
Thermal Istanbul Residence 144 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Giriş tarihleri her bir bağımsız bölüm için farklılık gösterebilir. Bu nedenle kendi tarihinizi çok iyi bilin. Bir başkasının tarihi ile sizin ki bire bir aynı olmayabilir.
İşletme şirketi tüm maliklerle sürekli irtibat halindedir. Her hangi bir iletişim ihtiyacı doğduğunda İşletme Şirketi yoluyla kolaylıkla iletişim sağlayabilirsiniz.
Thermal Istanbul Residence mahremiyetin ön planda olduğu bir hizmet anlayışıyla yönetilecektir. Bununla beraber Tapu Kaydının aleni olduğundan hareketle yani isteyen her malik diğer tüm zamanlı mülkiyet sahiplerini Tapu Müdürlüğü’nden öğrenebileceğinden İşletme Şirketi tarafından bu konuda bilgi isteyen malikler makul gerekçeye sahip olmaları kaydıyla sınırlı olarak bilgilendirilirler.
Sahip olduğunuz hak tapu siciline kayıtlı olduğu için gayrimenkul hukukuna tabidir. Gayrimenkul hukukunda yer alan düzenlemelere göre dilediğiniz kişiye satabilirsiniz ancak proje ve konseptin zarar görmemesi için üretici ve uygulayıcı olan şirket Şufa ( ön alım ) hakkına sahiptir. Zamanlı Mülkiyet hakkınızı satmak istiyorsanız belirlediğiniz bedel ile birlikte önce lütfen üretici ve uygulayıcı olan şirkete müracaat edin.
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 63.maddeesi gereği üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şüyuun giderilmesini isteyemezler. Thermal Istanbul Residence Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi de bu davanın açılamayacağı yönünde hükümler içermektedir. Yasa ve sözleşme metni birlikte değerlendirildiğinde böyle bir davanın açılmasının mümkün olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Hisseli gayrimenkullerde ve Zamanlı Mülkiyet kurulu gayrimenküllerde pay sahibinin hissesini satmak istemesi durumunda diğer paydaşların sahip olduğu öncelikle alım hakkıdır. Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi gereği bu hak HASHIMI’ye aittir.
Tapunuz yaşayacak! Atalarımızın söylediği gibi ; “Ölüm hak miras helaldir.” Hak sahibinin ölümü sonrasında mirasçısı konumunda bulunanlar yasal işlemleri tamamladıktan sonra miras payları oranında adlarına düzenlenmiş tapuyla devre mülk hakkının müşterek maliki olurlar. Böyle bir durumda hak sahiplerinin kullanım şekline ilişkin olarak müştereken verecekleri karar bizim için de esastır.
Zamanlı Mülkiyetinizi kiraya verme hakkınız var. Bununla beraber hassas davranmak zorunda olduğumuzu takdir edersiniz. Konseptin zarar görmemesi ve diğer hak sahiplerinin olumsuz etkilenmemesi için Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi ile birlikte bir düzenleme getirdik. Bu düzenlemeye göre, kiraya vereceğiniz kişinin uygunluğuna İşletme Şirketinin onay vermesi gerekiyor. Bu onay sonrası kiralama geçerli olacak. Yine Zamanlı Mülkiyet sözleşmesine göre kiralamayı kendiniz yapacaksanız, bir bütün halinde ve 15 gün olarak yapabilirsiniz.
Günlük kiralama kesinlikle yapılamaz.
Prensip olarak Zamanlı Mülkiyetinizi üçüncü bir kişiye bedelsiz olarak kullandırabilirsiniz ancak bu durumda da kiralama yapmak istediğinizde uygulanacak kurallar geçerlidir.
Kullanmayacağınız zamanlarda döneminizi kısmen ya da tamamen işletme havuzuna atarak, takas veya satış olanaklarından yararlanabilirsiniz.
Herhangi bir taahhüt ve garanti olmaksızın, kullanmadığınız zaman diliminizin, konsepte uygun 3. Kişilere ücreti mukabilinde kullandırılmasına olanak sağlayan işletme şirketinin bir hizmetidir.
Zamanlı Mülkiyet hakkı tapu siciline kayıtlı müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Hukuki durumu gereği ipotek tesis edebilirsiniz ve yine üzerine haciz şerhi işlenebilir.
Ana gayrimenkul ve bağımsız bölümlerin zaman zaman bakım ve onarıma ihtiyacı olacağı tartışmasızdır. Her bağımsız bölüm on beş günlük yirmi dört devreye ayrılmıştır. Böylece her bağımsız bölüm her yıl beş günü boş kalacaktır. İşte bu boş kalan beş günde bağımsız bölümlerin ve ortak alanların tamirat ve tadilat işleri yapılacaktır. Yasada tanımlanmış “büyük onarım” ve ayrılması gereken dönem işte bu beş gündür.
Konforun kesintiye uğramaması için tadilatların eşyaların ekonomik ömrü dolmadan yapılması düşünülmektedir. Bununla birlikte israfın haram olduğu gerçeğini de hiç unutmadan hareket edeceğiz. Tadilat sonrası kullanılabilecek eski eşyalar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bir kurum veya organizasyona tüm hak sahipleri adına bağışlanacak ve bağışlama hakkında size bilgi verilecektir.
Bu konudaki düzen tamamıyla işletme şirketi tarafından sağlanacaktır. İçiniz rahat olsun. Böyle bir durumla karşılaşma olasılığımızı sıfıra yakın görüyoruz. Zamanlı Mülkiyet Sözleşmemiz, giriş ve çıkışı son derece hassas bir biçimde düzenlemiş durumda. Yine de oldu, ne yapacağız, diye düşünüyorsanız Kat Mülkiyeti Kanunu çok açık. Kat Mülkiyeti Kanunu 64. Madde ; “ Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar. Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.”
Bir bağımsız bölümden aynı anda istifade edebilecek kişi sayısı Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi ile belirlenmiştir ve Bağımsız bölümün kullanımı en fazla iki yetişkin ve üç çocuk ile sınırlandırılmıştır.
En fazla istifade edebilecek kişi sayısını aşmamak kaydıyla evet. Gün içinde sizi ziyaret etmek isteyen dostlarınızı lobide ağırlamanıza katkıda bulunmaktan da zevk duyarız.
Teknolojinin verdiği tüm imkânlarla ses ve ısı izolasyonları en üst seviyede yapılacaktır.
Thermal Istanbul Residence yenilikçi ve yüksek inşaat teknikleri ile, Olası İstanbul depreminden zarar görmeyecek şekilde inşa edilecektir. Bununla birlikte Zamanlı Mülkiyet sahiplerine ilave bir yük getirmeksizin deprem ve diğer doğal afetlere karşı tam kapsamlı sigorta poliçesi ile güvence altına da alınacaktır.
Ana gayrimenkulün birçok alanı size hizmet etmek üzere yönetim planı ile SPA ve İşletme şirketine özgülenmiştir. Gerek Özgüleme işlemi yapılmış gerekse yapılmamış ortak alanlar Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi, Yönetim Planı ve İşletme Şirketi tarafından belirlenmiş kurallara göre kullanılacaktır.
RCI (Resort Condominiums International), dünya çapında yapılan devre tatil ve devre mülk değişim organizasyonudur. Thermal Istanbul Residence bu organizasyona üye değildir. Üye olmamasının sebebi ise değişim programının Türk - İslam Aile Anlayışına zarar verecek olmasıdır.
Maalesef doğru. Türkiye’de uzun yıllardır devre mülk projeleri geliştirilmiş bir kısmı daha ilk aşamada fiyaskoyla neticelenmiş bir kısmı işletme sırasında kullanılamaz hale gelmiştir. Elbette az sayıda devam eden örnek ve yeni projeler de mevcuttur. İnsanımızın okuma alışkanlığının olmaması, haklarını yeterince bilmemesi ve iyi niyeti zaman zaman çeşitli yöntemlerle kötüye kullanılmıştır. Devre Tatil ve Devre Mülk de sık sık dolandırıcıların başvurduğu yöntemlerin arasında yer almıştır. Siz şanslısınız! Nelere dikkat etmeniz gerektiğini artık biliyorsunuz. Sizin yaşadığınız veya çevrenizde yaşanmış kötü deneyimleri bizimle paylaşırsanız uzman hukukçularımız deneyimlerinizi bu sayfada yayıma hazırlayacaklardır.
+5 yıldız otel konforunda hazırladığımız suite’lerin demirbaşları liste ile birlikte her giriş yaptığınızda size teslim edilecek. “Bavulunuzu alıp gelmeniz” üzerine kurulu bir işletme anlayışımız var. Suite ‘lerin içerisinde kullanılacak ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılaycak mutfak eşyaları dahil tüm demirbaş ve eşyalar lux sınıf markalardan seçilecektir.
Türkiye kavramları kirletme konusunda yapılacak bir yarışmada birinci olurdu. Bu nedenle yedi yıldızlı, sekiz yıldızlı gibi bol keseden yıldız vaadimiz yok. Karşılaştırılabilecek uluslararası tek ölçü beş yıldızlı otel. Asla 5 yıldızlı bir otel konforunun altına düşmeyeceğiz. Size taahhüdümüz “ +5 Yıldız ”.
Ülke turizminin en kötü yıllarını yaşadığımız bugünlerde İstanbul’da bulanan 5 yıldızlı otel fiyatlarından bir ortalama çıkartmak kolay olmasa da 4 kişinin ( 2 Yetişkin - 2 Çocuk ) İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelde 15 gün konaklamak için kahvaltı hariç ödeyeceği tutarı kendiniz hesaplayabilirsiniz. Bu hesapla, Termal Istanbul Residence da alacağınız bir Zamanlı Mülkiyetin yatırım geri dönüş süresinin ne kadar kısa olduğuna siz de şaşıracaksınız.
Her aşamada ifade ettiğimiz bir hususu tekrarlamak istiyoruz. Thermal Istanbul Residence bir HASHIMI GROUP projesidir. Zamanlı Mülkiyet (Devre Mülk) projelerini sürdürülebilir kılan da işletilme biçim ve kaliteleridir. Thermal Istanbul Residence işi sadece bu olan ve HASHIMI sahipliğinde kurulmuş Hashimi Residence İşletmecilik A.Ş tarafından yönetilecektir. Thermal Istanbul Residence projesi Helal işletim sertifikası alacak şekilde planlanmış olup bu sertifikanın kurallarına göre işletilecektir. HASHIMI sürdürülebilir kaliteli işletmeciliğin teminatıdır.
Bağımsız bölümünüzdeki kullanımlarınız için ödeyeceksiniz. Ön ödemeli kart sistemi ile yükleme yaparak dilediğiniz kadar tüketim yapabilirsiniz. Fiyatlamalar dağıtım firmalarının kendi fiyatlarının üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın belirlenecektir.
Zamanlı Mülkiyetin en önemli yapı taşı işletmesi ve bu işletmenin kaliteli bir biçimde sürdürülebilmesidir. İşletme Şirketinin sürdürülebilir kaliteyi temin etmesi için Zamanlı Mülkiyet sözleşmesinde belirlenmiş aidatların ödenmesi şarttır. Aidatlar her bir Zamanlı Mülkiyet hakkı için yılda bir defa ve en geç kullanım tarihinde ödenmelidir.
HASHIMI insanları kandıran anlayışı ısrarla reddetmektedir. İşletme şirketinin amacı para kazanmak değil sürdürülebilir kaliteli hizmeti sağlamaktır. Hashimi Residence İşletmecilik A.Ş’nin tüm mali tabloları Kat Malikleri Kurulu toplantılarında okunacaktır.
Zamanlı Mülkiyet Hakkı sahiplerinin ödeyecekleri yıllık aidat tutarı ; Normal Suit tabir ettiğimiz 1+1 bağımsız bölümler için 320 USD karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Büyük Suit tabir ettiğimiz 2+1 diğer bağımsız bölümleri için 420 USD karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Sonu 3 ve 8 ile biten yıllarda yanı her beş yılda bir yapılacaktır.
Kullanılan demirbaşların yenilenmesi ve bazı tamirat ve onarım işlerinin beş yılda bir fazlaca yapılması eşyanın tabiatı gereğidir. Sonu 3 ve 8 ile biten yıllarda aidat miktarı iki kat olacaktır.
Sürdürülebilir kalite ve konfor için aidatların düzenli ödenmesi gerekiyor. Aidatların ödenmemesi durumunda yapılacaklar Yönetim Planı ve Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesinde yazılıdır. O yıla ait aidat ödenmeden bağımsız bölümün hak sahibi tarafından kullanılması ise mümkün değildir.
Bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. Dilediğiniz zamanı seçebilirsiniz. Her devrenin yıllık aidat tutarı ise aynıdır.
Aidat rakamı sabittir. 15 gün kullansanız da hiç kullanmasanız da aidatı belirlenmiş rakam üzerinden ödeyeceksiniz.
Her aşamada ifade ettiğimiz bir hususu tekrarlamak istiyoruz. Thermal Istanbul Residence bir HASHIMI GROUP projesidir. Zamanlı Mülkiyet (Devre Mülk) projelerini sürdürülebilir kılan da işletilme biçim ve kaliteleridir. Thermal Istanbul Residence’ın SPA ve Fitness Merkezi HASHIMI sahipliğinde kurulmuş Hashimi Residence İşletmecilik A.Ş tarafından yapılacaktır. HASHIMI GROUP sürdürülebilir kaliteli işletmeciliğin teminatıdır.
Zamanlı Mülkiyet tapunuzda yazılı olan ve hak sahibi olduğunuzu belirten tarihlerde SPA’yı kullanabilirsiniz. Diğer zamanlarda SPA kullanımı ise SPA’nın yoğunluğuna bağlı olarak ve özel indirimli ücreti mukabilinde mümkün olabilecektir.
Thermal Residence’ın SPA’sı sizin. Giriş ve genel kullanımlar için ücret ödemeyeceksiniz. Kişisel bakıma yönelik özel kullanımlarınız ise ücrete tabi olacak.
Zamanlı Mülkiyet hakkınızı kullandığınız dönemde SPA’nın yoğunluğuna bağlı olarak misafirlerinizi özel indirimli ücreti mukabilinde SPA dan yaralandırabilirsiniz.
Hijyen noktasında en ufak bir taviz vermeyeceğimizi ve tüm işletme kurallarının buna uygun olarak planlandığına emin olabilirsiniz. Bu konularda profesyonel destek alınacaktır.
Thermal Istanbul Residence fiyat politikası son derece şeffaf ve sadedir. SPA kullanmayacağınızdan bahisle indirim yapılması söz konusu değildir.
Thermal Istanbul Residence bünyesinde kullanılacak olan termal su Esenyurt Belediyesi kayıtlarına göre aşağıdaki rahatsızlıklar açısından tedavi edici özellik göstermektedir.; · Romatizma hastalıkları, romotaid arterit (iltihaplı eklem romatizmaları) · Ankilozanspondilit (omurganın zamanla hareketsiz hale geldiği hastalık türü) · Osteortrozlar (kireçlemeler) · Yumuşak doku romatizması (fibromyalji,mafsal ağrıları) · Bel ve boyun fıtıkları, siyafalji gibi disk hastalıkları · Fasia – Tendon hastalıkları · Safra kesesi, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları · Mekanik bel ve boyun ağrıları · Çeşitli Ortapedik ameliyatlardan sonra eklemlerde oluşan tutukluk ve sertlik · Mide ve bağırsak hastalıkları (sindirim sistemi rahatsızlıkları ) · Nöroloji hastalıkları (nevraljiler, paraliziler gibi sinir ağrıları ve felçler) · Kas hastalıkları · Demir oranını düzenleyerek organizmanın güçlenmesi, zayıflıkların giderilmesi · Stres ve strese bağlı tüm sorunlar · Uykusuzluk asabiyet, fiziksel ve ruhsal yorgunluk, unutkanlık · Cilt güzelliği · Kronik ağrılarda …
Thermal Istanbul Residence projesi kapsamında kadınlar ve erkekler için şadırvanlı iki adet mescit planlanmıştır.
Thermal Istanbul Residence bünyesinde Cafe-Bistro, restoran olacak. Dilerseniz buradan ücreti mukabilinde faydalanabilirsiniz. Tüm bağımsız bölümlerde mutfak ve her türlü yemeği yapabileceğiniz yeterlilikte mutfak malzemesi bulunduğunu da tekrar belirtmekte fayda var.
Thermal Istanbul Residence projesinin lobi katında bir çocuk oyun alanı planlanmıştır. Bu alan İşletme Şirketi tarafından oluşturulacak kurallara göre kullanılacaktır.
Evet, kadınlar için güzellik merkezimiz var. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı kuaför olacak.
Projenin ilk gününden itibaren yirmiden fazla İç Mimar sizin için en uygun, en yakışan dekorasyon için çalışıyorlar. Mevcut malzemeler ve dekorasyonun değiştirilmesi mümkün değildir.
Biz bavulunuzu alın gelin diyoruz. Şahsi kullanımınıza yönelik eşyalarınızı tatbiki getirebilirsiniz.
Haftada iki defa olmak üzere tüm dairelerin temizlikleri İşletme Şirketi tarafından yapılacaktır. Dilerseniz ücreti mukabilinde diğer günler için ekstra günlük temizlik hizmeti alabilirsiniz.
Haftada iki kez, temizlik yapılan günlerde size yeterince çarşaf ve nevresim takımı verilecektir. Mahremiyet açısından bir sıkıntı olmaması halinde temiz çarşaf ve nevresim takımları kirlilerin yerine kat görevlileri tarafından serilecek aksi halde daire içerisine bırakılacaktır.
Haftada iki kez temizlik yapılan günlerde havlularınız da değiştirilecektir.
Türk - islam Aile Anlayışına göre planlanmış ve yönetilecek olan Thermal Istanbul Residence bünyesinde her hangi bir yerde, dairelerde dahi alkol tüketimi yasaktır.
Açık alanlarda sigara içebilirsiniz bunun dışında sigara içilmesi yasaktır. Bu yasak bağımsız bölümleri de kapsamaktadır ve aksi davranışlar Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi gereği ağır yaptırımlar gerektirir.
Oda servisi hizmetimiz olmayacak. Kat koridorlarını mahremiyetin ve huzurun bir parçası olarak görüyoruz.
Evcil hayvanlar bizim dostlarımız ve onları çok seviyoruz ama Thermal Istanbul Residence Yönetim Planı ve Zamanlı Mülkiyet Sözleşmesi gereği hayvanlarınızı kabul edemeyeceğiz.
Thermal Istanbul Residence yüksek güvenlikli bir yapıdır. Güvenlik görevlileri ile birlikte, yüksek teknoloji ürünü güvenlik sistemleri de kullanılacaktır.
Elzem ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir sistem Thermal Istanbul Residence bünyesinde kurulacak, bununla birlikte yakın çevrede çok fazlaca AVM ve market bulunmaktadır.
Transfer, Tur ve gezi hizmetleri özel anlaşma yaptığımız Turizm firmaları tarafından ücreti mukabilinde ve kişiye özel olarak planlanacak. Elbette Thermal Istanbul Residence’a özel indirimli tarifelerle. • Terminalde karşılanmak ve Thermal Istanbul Residence’a transfer olmak istiyorsanız, • Size özel şoförlü veya şoförsüz bir araç tahsisi istiyorsanız , • Size özel bir program ile İstanbul’u gezmek istiyorsanız, 24 saat öncesinden Müşteri Hizmetleri birimimizle temasa geçebileceksiniz.
Tapunuzda yazılı olan tarihte ama bağımsız bölümünüz henüz hazır olmadan , sizden önceki hak sahibi henüz ayrılmadan gelmişseniz sizi misafir etmek için elimizden geleni yaparız. En azından Bağımsız bölümünüz hazır olana kadar siz SPA’da veya lobide yorgunluk atarsınız.
Böyle bir uygulamamız yok ama kısmen kullanıp kısmen başkasına kiraya verme veya yararlandırma imkânınız var. Bu konuda yaptığımız açıklamalara bakmanızda fayda var.
Thermal Istanbul Residence bünyesinde nakit kullanılmasını arzu etmiyoruz. Oluşturulacak kartlı bir ödeme sistemiyle harcamalarınızı kolaylıkla ve güvenle yapabileceksiniz.
Thermal Istanbul Residence projesi ilke olarak müşteri memnuniyeti, kalite ve şeffaflık üzerine kurulmuştur.Burada cevap bulamadığınız sorularınızı iletişim kanalarından bizimle paylaşın hem size cevap verelim hem de bu sayfaya ekleyelim.